خرید قالب وردپرس قالب وردپرس لاستیک لاسا

قوانین طراحی وبسایت

ماده ۱ – مبلغ قرار داد

 1.  مبلغ قرار داد پروژه طبق توافقات اولیه و با در نظر گرفتن حجم کاری پروژه از سوی پیمانکار ( گروه طراحی رایت وب ) و با توافق مابین پیمانکار و کارفرما مورد پرداخت قرار میگیرد .

 

ماده ۲ – مراحل پرداخت

 1.  پرداختها با توافقات طرفین میتواند در ۳ مرحله انجام پذیرد .
  1. مرحله ۱: پرداخت ۳۰ درصد مبلغ کل قرارداد پس از ارائه طرح رابط گرافیکی و تأیید کارفرما.
  2. مرحله ۲: پرداخت ۳۰ درصد باقی مانده از مبلغ کل قرارداد  پس از ارائه طرح کد نویسی شده و تأیید کلی کارفرما.
  3. مرحله ۳ : پرداخت ۴۰ درصد باقی مانده از مبلغ کل قرار داد پس از تکمیل پروژه و تایید کلی کارفرما .
 2.  مدت زمان تایید طرح و پرداخت وجه از سوی کارفرما از زمان ارائه به نماینده کارفرما حداکثر ۴ روز کاری میباشد .
 3.  در صورت گذشت بیش از ۴ روز کاری و عدم دریافت پاسخ کارفرما در صورتی که پیمان کار اطلاع رسانی لازم را انجام داده باشد، بدیهی است زمان تحویل نهایی موضوع  قرارداد از زمان مشخص شده فراتر خواهد رفت و پیمانکار زمان تحویل نهایی را طبق صلاح دید مشخص می نماید.
 4.  وجه  تسویه مالی می تواند به صورت نقدی و یا به هر نوع حساب بانکی که توسط پیمان کار معرفی می شود واریز گردد.
 5.  در پایان مرحله ۳ کد نویسی طرح  می بایست کامل شده باشد و دارای عملکرد صحیح باشد.
 6.  درصورتی که  هریک از طرح های مراحل ۲ و ۳ به تأیید کلی کارفرما برسد و فقط تغییرات جزئی در بخش هایی خاص درخواست نماید، تسویه این مراحل همچنان می بایست حداکثر طی ۴ روز کاری  انجام گردد. در مقابل پیمانکار متعهد می شود با توجه به میزان تغییرات در اسرع وقت نسبت به اعمال تغییرات اقدام نماید.
 7.  منظور از تأیید کلی ، رضایت کلی کارفرما از طرح می باشد.
 8.  درصورتی که کارفرما هر یک از طرح های مراحل ۲ و ۳ را در مجموع تأیید نکند، می تواند تسویه این مراحل را تا انجام تغییرات مورد انتظار به تعویق بیاندازد. بدیهی است مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می گردد، به مدت زمان تحویل موضوع قرارداد اضافه میگردد.

 

ماده ۳:  شروع قرارداد

 1.  قرارداد از تاریخ امضاء و تبادل آن توسط طرفین و پرداخت مبلغ پیش پرداخت، نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.
 2.  در صورت امضاء قرارداد و عدم پرداخت وجه پیش پرداخت در تاریخ عقد قرارداد، مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد که درماده ۶ همین قرارداد درج شده است، متناسب با اختلاف تاریخ امضاء قرارداد و تاریخ پرداخت وجه پیش پرداخت، افزایش خواهد یافت.

 

ماده ۴ : مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد

 1.  مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین می باشد.
 2.  مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطلاعات و توضیحات اولیه به پیمانکار همزمان با پرداخت وجه پیش پرداخت و امضاء قرارداد و همچنین  تأیید اولین طرح های ارائه شده به کارفرما در هر یک از مراحل ۲ و۳ مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴ می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه اطلاعات در زمان پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد  و همچنین عدم  تأیید طرح های اولیه و درخواست تغییرات و یا طراحی و پیاده سازی مجدد طرح ها، زمان سپری شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت و امضاء قرارداد  تا زمان ارائه اطلاعات اولیه از سوی کارفرما و همچنین مدت زمان لازم  برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می شود، به مدت زمان لازم برای تحویل موضوع  قرارداد اضافه می شود.

 

ماده ۵:خدمات پشتیبانی

 1.  خدمات پشتیبانی به مدت یک سال شمسی و شروع آن از تاریخ پرداخت وجه تسویه مرحله ۳  قرارداد،  مندرج در بنده ۳-۴ است که در سال های آتی با پرداخت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد، به مدت یک سال شمسی قابل تمدید می باشد.
 2.  خدمات پشتیبانی شامل رفع هرگونه نقص در عملکرد صحیح  موارد مندرج در ماده ۱ همین قرارداد و یا آموزش نحوه کار با بخش های مختلف وب سایت  است.
 3.  آموزش اولیه  نحوه مدیریت سایت طی یک جلسه برای نماینده کارفرما به صورت رایگان برگزار می گردد . لازم به ذکر است در صورت عدم دسترسی پیمانکار و کارفرما به هم این آموزش بصورت فیلم برای نماینده کارفرما ارسال خواهد شد . بدیهی است در صورت تغییر نماینده کارفرما و نیاز به جلسه آموزشی مجدد نحوه مدیریت سایت، کارفرما می بایست هزینه مشخص شده از طرف پیمانکار را بپردازد.
 4.  در صورت درخواست تغییرات از سوی کارفرما پس از تأیید طرح ها در هر یک از مراحل مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴ ، کارفرما می بایست هزینه انجام تغییرات که  توسط پیمانکار تعیین می گردد را از قبل بپردازد.
 5.  در صورت عدم واریز هزینه خدمات پشتیبانی سالانه، وظیفه پشتیبانی و رفع اشکال از پیمانکار ساقط می گردد.
 6.  در صورت میزبانی تارنما از سوی پیمانکار و عدم دریافت هزینه خدمات پشتیبانی، پیمانکار می تواند خدمات میزبانی وب سایت کارفرما را قطع نماید.

 

ماده ۸: تعهدات طرفین

تعهدات پیمانکار

 1.  كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما در اختيار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیمانکار محرمانه تلقی میگردد و پیمانکار موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایر ندارد.
 2.  پیمانکار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.
 3.  پیمانکار موظف به تأمین امنیت تارنما مطابق با استانداردهای موجود می باشد.
 4.  پیمانکار متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.
 5.  پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده،روزانه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید.
 6.  در صورت تسویه مرحله ۳ ، پیمانکار می بایست طبق هماهنگی با نماینده کارفرما، نحوه مدیریت طرح نهایی را آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهد.

 

تعهدات کارفرما

 1.  پیمانکار حق دارد طرح تحویل داده شده را در محل مناسب به نحوی که به اصل طرح آسيب وارد نگردد امضاء نماید، مگر در صورتی که طرفین در این مورد به توافق برسند.
 2.  در صورتی که کارفرما درخواست عدم امضای  طرح  نماید، می بایست مبلغ ۳۰۰ هزار تومان به پیمانکار به عنوان عدم درج اسم پیمانکار در طرح را پرداخت نماید.
 3.  چنانچه چند طرح اولیه توسط پیمانکار جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به پیمانکار بوده و هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير طرح ها نخواهد داشت.
 4.  پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت میگردد.
 5.  پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
 6.  پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال نشانه هایی (دامنه) که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت رسمی پیمانکار ثبت شده اند را نخواهد داشت.
 7.  در صورت  ثبت نشانه(دامنه) وب سایت از طریق پیمانکار، کارفرما متعهد می شود که هزینه سالانه مربوط  به  تمدید نشانه(دامنه)  را  طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار به وی پرداخت نماید.

 

ماده ۱۲: فورس ماژور

 1. در صورت بروز هرگونه اشکال به علت وجود فورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد.
 2.  کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت، هزینه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار را پرداخت نماید.
 3.  کارفرما متعهد می شود در صورت نیاز به ارائه اطلاعات اولیه مانند نشانه(دامنه) ، تصاویر، کاتالوگ و …. آن ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار پیمانکار قراردهد. بدیهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، پیمانکار می تواند طرح اولیه را ارائه ندهد و هزینه این مرحله را همراه با هزینه مرحله ۳ دریافت نماید.
 4.  کارفرما متعهد می شود پس از تأیید طرح هر یک از مراحل ۲ و ۳ ، هرگونه درخواست تغییر که منجر به طراحی مجدد و یا تغییرات در بخشی از طرح شود، هزینه آن را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار و یا برآورد پیمانکار پرداخت نماید.
 5.  در صورتی که نماینده کارفرما تغییر یابد، کارفرما می بایست به صورت کتبی این مورد را اعلام نماید. همچنین در صورت متفاوت بودن درخواست نماینده جدید با نماینده قبلی، کارفرما می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار جهت  انجام تغییرات درخواستی نماینده جدید را بپردازد.